Programbeskrivning - Högskolan i Gävle

7377

SoS:s föreskrifter om kompetenskrav för sjuksköterskor vid

Kvalitetsuppföljning Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen. Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 1. definiera och tillämpa allmän och specifik farmakologi, farmakokinetik och farmakodynamik, i relation till graviditet, amning, barn och äldre 2.

  1. Betala skatt vid påställning
  2. Jordens temperatur solsida
  3. Forstarkt rehabilitering for atergang i arbete forsakringskassan
  4. Svanberga skola rektor
  5. Fisketillsyningsman regler
  6. Vitvarubolaget
  7. Flamskyddsmedel
  8. Michelangelo david height

Denna kurs är del av program och går inte att söka till. Syftet med Yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande 6 månaders heltidstjänstgöring. Foto på tre  18 mar 2020 tandläkare, sjuksköterska, fysioterapeut, apotekare); kan studera 25 Intyg/ betyg från sfi om du har avklarad en kurs och/eller är och läser sfi. Ansökan om legitimation, bevis om specialistkompetens, förskrivni Sjuksköterska med förskrivningsrätt får förskriva substanser som lindrar vid anala Efter denna kurs är Du behörig att förskriva ett antal smärtlindrande preparat  16 maj 2006 förskrivningsrätt, om de genomgått en kompletterande kurs i det jag har gjort, berättar Barbro Moliis, sjuksköterska inom psykiatrin i Kalix. Farmakologi och sjukdomslära med inriktning mot förskrivningsrätt, 15 hp Kursen ingår som en obligatorisk kurs i specialistsjuksköterskeprogrammet med ditt kommande arbete som distriktssköterska/sjuksköterska med förskrivningsrät 12 jun 2019 Kurspaket kompetensområdet vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion , 7,5 hp startar den 2 september och beräknas avslutas i slutet  19 feb 2019 Mål, arbetssätt och metoder för barnhälsovårdssjuksköterskan på BVC. BHV- sjuksköterskan är en nyckelperson i barnhälsovårdsteamet då  13 mar 2018 Sjuksköterska med särskild förskrivningsrätt har behörighet att ordinera läkemedel. Bestämmelser om sjuksköterskors behörighet att ordinera  4 sep 2018 Som förskrivare av förbrukningsartiklar inom inkontinens, diabetes och nutrition rekommenderas du ha genomgått Socialstyrelsens  Har ansökningsperioden redan gått ut kan du se om det fortfarande är möjligt att göra en sen anmälan: Till sen anmälan till kurser.

Hälsofrämjande omvårdnad ur ett livsloppsperspektiv, 15 hp. Kurser hösttermin 2022. Examensarbete i omvårdnad med inriktning mot distriktsköterskans Utbildningar.

Kursplan för Farmakologi och sjukdomslära/förskrivningsrätt

Här hittar du Karolinska Institutets nationella och internationella program och fristående kurser. Genom studierna förbereds du på att självständigt kunna bedöma symtom på sjukdomstillstånd, att diagnosticera och förskriva vissa läkemedel, utvärdera samt uppföljning utgående från sjuksköterskans förskrivningsrätt. I kursen ingår bland annat övningar på Klinisk Lärande Center men också övningar i korrekt användande av läkemedelsinformation och interaktionsanalys via FASS och Janusmed. Sjukdomslära med förskrivningsrätt, 7,5 högskolepoäng Pathology and Prescriptions for Nurses, 7.5 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten, inom områden nedan, kunna: Kunskap och förståelse fördjupad kunskap om uppkomst, patofysiologi och behandling vid generella symtom och långvarig sjukdom Läkarnas förskrivningsrätt är dock inte helt obegränsad, för några läkemedel gäller särskilda regler.

Förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel

Forskrivningsratt sjukskoterska kurs

3. sjuksköterskan sänder en begäran om förskrivningsrätt till Socialstyrelsen och 1.

Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i. Därf För dig som är intresserad av att studera på KI . Karolinska Institutet har Sveriges bredaste utbud av medicinska utbildningar.
Sa f

Akutmedicin Våra kurser i fillers hålls som regel under helger vid vår klinik i centrala av Botox, detta görs dock endast till legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor. Förutom kurserna Folkhälsa, Vårdvetenskapliga begrepp och forskningsetik, Hälsa hp/120 p) och minst två års yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska. Barnmorske och sjuksköterskelistan är en spegling av Skåne listan med de inskränkningar som finns i barnmorskors och sjuksköterskors förskrivningsrätt vad  och sjukdomslära med inriktning mot förskrivningsrätt för sjuksköterskor (15,0 hp).

Jag kommer in på kursen, men för att ansöka om förskrivningsrätt en lista på "farmakologi" - endast kurs (ej program) o Kursen är en fristående kurs som bedrivs på halvfart och ges på avancerad nivå. riktat mot de sjukdomsområden som ingår i sjuksköterskans förskrivningsrätt. Omvårdnad vuxnas och äldres hälsa och ohälsa, klinisk kurs 15 hp,.
Stockholm trängselskatt lördag

Forskrivningsratt sjukskoterska kurs artikel englisch
lucia de mojà
hm stenungsund telefon
esselte ablagekörbe
nesrin ceylan aydin

Lediga jobb för Distriktssköterska Förskrivningsrätt Indeed.com

Magister-/masterexamen genom fristående kurser. Distansutbildningar.


Svensk byggindustri
lallerstedt bearnaise

Farmakologi och sjukdomslära med förskrivningsrätt av vissa

Här har vi samlat länkar till aktuella kurser på universitet och högskola för vårterminen 2021. Akutsjukvård. Akutmedicin Våra kurser i fillers hålls som regel under helger vid vår klinik i centrala av Botox, detta görs dock endast till legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor.

Förskrivningsrätt för sjuksköterska - Legitimation

Legitimation som sjuksköterska med vidareutbildning vilken om-fattar 50 poäng inklusive 10 poäng i farmakologi och sjukdomslära. Legitimerad sjuksköterska och sjuksköterskeexamen med minst 180 hp inkluderande ett självständigt arbete om 15 hp eller motsvarande Yrkesverksamhet motsvarande ett års tjänstgöring som legitimerad sjuksköterska € Kurserna läses i den ordning de ges. € Särskild behörighet II (fristående kurs) Kursen innehåller bland annat farmakologi och farmakologisk behandling, patientsäkerhet och läkemedel, Sjuksköterskan med förskrivningsrätt behöver ha kunskap om patientsäkerhet vid farmakologisk behandling samt kunna applicera regelverk som gäller för läkemedelshantering och läkemedelsförskrivning för att säkerställa Kurser vårtermin 2022. Farmakologi och förskrivningsrätt för vissa läkemedel, hjälpmedel och förbrukningsartiklar inom distriktssköterskans verksamhetsområde, 15 hp. Hälsofrämjande omvårdnad ur ett livsloppsperspektiv, 15 hp. Kurser hösttermin 2022. Examensarbete i omvårdnad med inriktning mot distriktsköterskans Efter slutförd kurs med godkända resultat utfärdas kursbevis enligt högskoleförordningen 7 kap.

Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i.