9789176563670 Etik och praktik i läraryrket - Colnerud, Gunnel

1536

skolutveckling@liber. - Karlstads universitet

Etik och praktik i läraryrket : En empirisk studie av lärares yrkesetiska konflikter i grundskolan @inproceedings{Colnerud1995EtikOP, title={Etik och praktik i l{\"a}raryrket : En empirisk studie av l{\"a}rares yrkesetiska konflikter i grundskolan}, author={Gunnel Colnerud}, year={1995} } Colnerud, G. (1995). Etik och praktik i läraryrket. En empirisk studie av lärares yrkesetiska konflikter i grundskolan. Stockholm: HLS Förlag. Colnerud, G. (2006). Nel Noddings och omsorgsetiken. Utbildning och demokrati.

  1. Youtube a spoonful of sugar
  2. Nature microbiology abbreviation

issues are to be solved to maintain order” (Colnerud, 1995, p. 126). Rules, which pervade and surround the classroom, are also likely to be general or even  Colnerud, G., & Rosander, M. (2009). Academic dishonesty, ethical norms and learning. Assessment & Evaluation in. Higher Education, 34(5), 505–517. Etik och praktik i läraryrket : en empirisk studie av lärares yrkesetiska konflikter i grundskolan.

Syftet med hans bok är att utveckla principer för en Colnerud, Gunnel Alltid redo 11330899 Li 22083486 03835naa a22005653a 4500 22083486 cr||||| 171207s2013 sw |||| o |||| ||eng c S EPLK Colnerud, Gunnel aut Brief report [Elektronisk resurs] ethical problems in research practice University of California Press 2013 channel record 18478042 Värdpublikation Journal of Empirical Research on Human Corpus ID: 182665322. Etik och praktik i läraryrket : En empirisk studie av lärares yrkesetiska konflikter i grundskolan @inproceedings{Colnerud1995EtikOP, title={Etik och praktik i l{\"a}raryrket : En empirisk studie av l{\"a}rares yrkesetiska konflikter i grundskolan}, author={Gunnel Colnerud}, year={1995} } Colnerud, G. (1995).

‪Gunnel Colnerud‬ - ‪Google Scholar‬

En svårighet med metoden är att den är tidskrävande. Dessutom tolkar olika forskare begreppen på sitt eget sätt, vilket försvårar jämförelser. styrdokument (Colnerud 1995, Korp 2006, Wedin 2007, Selghed 2011). I forskningen har lärare exempelvis gett uttryck för att elevens bästa ibland kan innebära att hen måste basera ett betyg på sådant som inte finns angivet i kunskapskraven och agerar därför utanför läraruppdraget.

Bångstyriga barn: Makt, normer och delaktighet i förskolan

Colnerud 1995

0 Reviews. (Colnerud, 1995, p. 126). Rules, which pervade and surround the classroom, are also likely to be general or even self-evident: “Raise your hand, if you want to.

Colnerud och Granström skriver vidare, med hänvisning till Karl Georg Ahlström, att “det Rolf, B (1995): Profession, tradition och tyst kunskap. Noddings (1995) 'genuina dialog' i det att de utgör icke ritualiserade samtal. praktiken, men enligt Colnerud (2004) bör man inte förledas att tro att en. 1:a upplagan, 1995.
Afound kontakt

I forskningen har lärare exempelvis gett uttryck för att elevens bästa ibland kan innebära att hen måste basera ett betyg på sådant som inte finns angivet i kunskapskraven och agerar därför utanför läraruppdraget. Vidare visar studien (Colnerud, 1995) att lärarna tycks handla utifrån egen personlig bedömning.

1993, Colnerud 1995) och det enorma.
Komvux burlöv kontakt

Colnerud 1995 komvux finspång kontakt
berit eriksson krylbo
skaffa bankid nordea
odla humle sorter
tenhults naturbruksgymnasium ridhus

Kapitel 25 Professionella förstelärare - USE 138-inlaga

23-37 Gunnel Colnerud (2018) Lärares yrkesetik och yrkesetiska dilemman Att bli lärare, s. 205-208 Gunnel Colnerud (2018) Lärares ledarskap: pedagogiska val och etiska dilemman Pedagogik som vetenskap, s.


Tct medikal estetik kozmetik
brunflo hälsocentral telefon

Värdegrund som pedagogisk praktik och forskningsdiskurs

Stockholm: HLS  Gunnel Colnerud; Published 1995. Etik och praktik i lararyrket : En empirisk studie av larares yrkesetiska konflikter i grundskolan. Create Alert. Research Feed. en pedagogisk norm (Colnerud, 1995). Ytterligare andra konflikter kan ha sitt upphov i att den anställde har att ta hänsyn till individens önskningar i nuet och  Colnerud, G. 1995: Etik och praktik i läraryrket. En empirisk studie av läraresyrkesetiska konflikter i grundskolan.

Sekretess - Uppsatser om Sekretess - Sida 1

Vi menar således att en preciserad användning av dessa båda professions-begrepp kan fungera klargörande. Spänningarna inom ramen för profess-ionsbegreppet kan även förtydligas ytterligare genom att applicera två olika logiker för värdering av det professionella arbetet, nämligen å … Projektperiod:1995-07-01–1998-12-31 Beviljade medel: 1 195 000 kronor Rapporter: Colnerud, G. (1997) Etiska konflikter inom tvångsvård av ungdomar. Delrapport 1. Forskningsrapport nr 3. Statens institutionsstyrelse. Colnerud, G. (1999) Etik och ungdomsvård – slutrapport.

Stockholm: HLS förlag. Avhandling. Kollegialiteten inom en profession kan också ta sig olika uttryck som både kan befordra respektive förhindra en utveckling av det professionella utövandets kvalitet (jfr Colnerud 1995).Vilken är då den inre kärnan i professionalismen och hur tar det professionella ansvaret och omdömet form?PROFESSIONELLT ANSVAR OCH OMDÖME Vad innebär det att ta sitt professionella ansvar?