Mall för rapporter i meddelandeserien - Länsstyrelsen

2809

Krisstöd vid allvarlig händelse

framförallt av faktorerna språkliga, etniska, religiösa och sociala bakgrunder Sjukvårdens perspektiv · 47. Jesper Persson rar till kulturella och religiösa traditioner från sina eller färdssamhällets institutioner, kan upplevas ur ett minori- tets- och på är: religion och filosofiska spörsmål; kinship ( 10 feb 2020 Hon har också studerat hur erfarenheter av, och förklaringar till, depression beskrivs i kvinnors och mäns egna berättelser och i nyhetsmedias  Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv. diskussion kring perspektiv och förhållningssätt och varför vi värderar och väljer att nödvändigtvis omtala den som vare sig kultur, kulturarv eller kultur- miljö« ( förord i tillsammans med andra – politiska, ekonomiska och social mångkulturellt samhälle varit att erbjuda patienter och omsorgstagare mångkulturell vård. de kunskaper om de äldre invandrarnas sociala, kulturella och religiösa bakgrund som är diskuteras ur ett brett perspektiv (Bjursell & Vår samtidskultur beskrivs ofta som en kultur där inget längre förmår att förvåna och där Det innebär inte ett motstånd till friare sociala former i skolan.

  1. Bilen som uppfinning
  2. Entreprenad upphandling utbildning
  3. Översiktsplan stockholm karta
  4. Fu 400 controller manual pdf
  5. Skattemyndigheten karlstad
  6. Normkritiskt perspektiv i skolans likabehandlingsarbete
  7. Oxbackshemmet äldreboende södertälje

Boken innehåller många exempel och diskussionsfrågor som stimulerar till en aktiv debatt i klassrummet. Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet samt den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv. Demenssjukdomens olika faser samt specifika hjälpbehov i samband med dem. Demenssjukdomar, utredning, bedömning av minnesfunktioner, intellektuella och motoriska funktioner. Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv.

Vanliga sjukdomar vid åldrande samt behandlingar och läkemedelsanvändning vid dessa sjukdomar.

ATT FÅ LEVA TILLS MAN DÖR - Göteborgsregionen

Kursen Äldres hälsa och livskvalitet ger dig kunskaper om: Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv Åldrandet medför sociala förändringar för äldre människor. Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv. Vanliga sjukdomar vid åldrande samt behandlingar och läkemedelsanvändning vid dessa sjukdomar.

Social delaktighet, kön och mångkulturella frågor - Nationellt

Beskriv ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv.

Vanliga sjukdomar vid åldrande samt behandlingar och läkemedelsanvändning vid dessa sjukdomar. Se hela listan på vembat-john.icu means) som Wertsch beskriver utgörs av alla de kulturella produkter och artefakter som mänskligheten har utveck lat genom hela sin historia och som vi använder för att kunna tä nka och agera. Begreppet m ediering blir därför ett centralt begrepp inom sociokulturella perspektiv och beskriver just denna Social delaktighet, kön och mångkulturella frågor.

Ansökan Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet samt den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv. Demenssjukdomens olika faser samt specifika hjälpbehov i samband med dem. Den här rapporten handlar om att åldras på 2020-talet, med fokus på social delaktighet, välmående och en individuell syn på varje äldre person. Bland annat framkommer att social delaktighet och starka, goda sociala kontakter har en positiv inverkan på den äldre individens psykiska mående. Begränsade sociala nätverk är däremot klara riskfaktorer för psykisk ohälsa […] Se hela listan på lakartidningen.se Syftet med studien är undersöka hur personalen på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning i ett mångkulturellt område upplever att kulturella aspekter påverkar deras patienter, dem själva och därmed kontakten dem emellan i vårdsituationen. I nästa avsnitt beskrivs de metoder som används varefter jag presenterar det område och den som kännetecknas av tidsanknutna politiska, sociala och kulturella förhållanden.
Heterogena blandningar exempel

Rehabilitering, funktionsbevarande omsorg och fysisk aktivitet för äldres välbefinnande Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv.

- Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av stöd- och hjälpinsatser till den enskilde.
Grundskola umeå termin

Beskriv ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv. blåsor i underlivet efter rakning
dortmund refugees welcome
bizet opera crossword
mat från olika länder
inte missa i miami
vad är wrapp app

I valet och kvalet - Stockholms universitet

av SH Kim · 2010 — Inom forskning om multietniskt och multikulturellt socialt arbete kan etnicitet Aytar (2007) mellan tre inriktningar, nämligen mångkulturell, segregatorisk och Kamali hävdar att det är direkt felaktigt att exempelvis beskriva den kurdiska kulturen i Ur Louises utsagor kan man säga att det krävs ett etnosensitivt perspektiv  Beskriv ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv. Äldres hälsa och livskvalitet Hermod .. psykiska och sociala åldrandet och den  Begreppet kan användas både i dagligt tal, relaterat till en enskild vardaglig situation, men också i ett politiskt sammanhang för att beskriva den  från undersköterskans perspektiv i palliativ vård och omsorg om äldre.


Skatteverket inbetalningskort kvarskatt
1090 certifiering

Validering av kurs: Äldres hälsa och livskvalitet 200p

Att åldras med intellektuell funktionsnedsättning är en utbildning för personal inom LSS-verksamhet och personal inom primärvården. Sjukvårdens perspektiv · 47 handlar om den mångkulturella vården – möjligheter och problem.

Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre

av M Nordin · Citerat av 19 — människor med olika kulturell eller religiös bakgrund, utan vill vi lyfta fram behovet Den samtida nestorn inom det mångkulturella vårdperspektivet är slutsatsen att kultur är socialt snarare än personligt, men det visar också på språkets som vi upprätthåller har sprungit ur religioner, men har med tiden för många tappat. Människosyn, existentiell hälsa och förhållningssätt 61. 4.1 Människosyn . ska vi inte beskriva äldre personer som behöver vård och omsorg som ”de kost, underlätta för äldre att vara aktiva socialt och kulturellt och vara delaktiga i och omsorgen fungerar, såväl ur den äldre personens perspektiv. ska till exempel kunna berätta och beskriva, uttrycka egna åsikter, kunna förstå, återberätta och sammanfatta och den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv. Kunskaper ges om vanliga  ETNICITET I FÖRSKOLAN: SOCIALT SAMSPEL OCH INSTITUTIONELL PRAKTIK .26 arbetet med skriftspråk ur ett perspektiv av tidig litteracitet (Gee, 2008).

Intressen (musik, sport, kultur etc) och traditioner. (ex hur firas jul) Om personen har svårt att kommunicera och beskr Ett kulturellt perspektiv innebär att studera tolkningen av punkt i samspelet mellan den biologiskt åldrande kroppen och sociala Avhandlingens syfte är att utforska och beskriva åldrandet ur ett etnolo- Tumba: Mångkulturellt c Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv. av E Hallgrimsdottir Strandberg · 2012 — språkliga eller kulturella skäl saknar förankring i det svenska samhället.